تبلیغات پیامکی

www.plcomega.tk

درحال انتقال به صفحه جدید

برق وصنعت - سنسور های نوری
 
برق وصنعت
جمعه 27 خرداد 1390 :: نویسنده : وحید دجلانی

سنسور های نوری

1)      سنسور های نوری یک طرفه

2)      سنسور های رفلکتوری

3)      دو طرفه

کاربرد های سنسور های نوری یک طرفه

1.      آشکار ساز وجود اشیاء

2.      تشخیص پارگی ورق و………

3.      کنترل انحراف ورق

سنسور های رفلکتوری بر اساس ارسال امواج قرمز مادوله شده و دریافت انعکاس این امواج از رفلکتور عمل می نماید

برخی از کاربرد های آن

1.      کنترل سطح مخازن

2.      شمارش تولید

3.      تشخیص پارگی ورق……

4.      کنترل حرکت ورق

سنسور دو طرفه این سنسور بر اساس ارسال امواج مادون قرمز مادوله شده در قسمت فرستنده و دریافت آن توسط گیرنده عمل می نماید

برخی از کاربرد های آن

1.      کنترل سطح مخازن

2.      شمارش تولید

3.      تشخیص پارگی ورق

4.      کنترل حرکت ورق

5.     

XX

XX

XX

X

X

XX

X

-

OPS

 

IPS

OPTOELECTRONIC proximity switch

 

 

X

Number of wire

 

3wire dc

4wire DC OR AC

3

4

XX

Switching distance sn(mm)

 

 

X

Sensor function

 

Normally open

Normally close

O

C

 

X

Out put stage

 

NPN

PNP

AC

N

P

A

 

XX

HOUSING

 

18

22

30

R50

استوانه ای

"

"

مکعبی

 

XX

TYPE

 

DIFFUSE

RETRO-REFLECTIVE

DF

RR

TB

یکطرفه

رفلکتوری

دوطرفه

 

XX

OTHER  specification

 

EM

RC

VR

نوع مطلب : برق صنعتی، 
برچسب ها :


 
 
 
وبلاگ جامع برق با همکاری دانشکده فنی برق مشهد