تبلیغات پیامکی

www.plcomega.tk

درحال انتقال به صفحه جدید

برق وصنعت - معرفی یک رله جدید
 
برق وصنعت
دوشنبه 16 اسفند 1389 :: نویسنده : وحید دجلانی
معرفی یك رله جدید حفاظت ژنراتور توسط شركتBeckwith

رله M-3430 ، جهت حفاظت ژنراتورهای با امپدانس بالا و رله M-3420 ، جهت حفاظت ژنراتورهای با امپدانس پائین بكار می رود. شركت برق Beckwith با استفاده از فن آوری پردازش سیگنال دیجیتال تمام عملكردهای حفاظتی مورد نیاز ژنراتور را در رله M-3425 بوجود آورده است.

عملكردهای حفاظتی جدید این رله شامل موارد زیر می باشد :

1. حفاظت زمین میدان تحریكfield ground ( 64F ) Protection
   2.حفاظت خروج از سنكرون out of step ( 78 ) Protection
   3. حفاظت دیفرانسیل حلقه split phase differential (50DT) Protection
   4. حفاظت جریان زیاد استاتور

عملكرد سیستم حفاظت زمین تحریك ژنراتور : اگرچه زمین شدن تحریك به تنهایی روی عملكرد ژنراتور تأثیری نمی گذارد و هیچ گونه اثرات مخربی ایجاد نمی كند ولی اولین خطای زمین یك منبع زمین ایجاد می كند كه به واسطه آن خطای زمین بعدی می تواند ایجاد گردد. در واقع خطای اول موجب تشدید ضعف عایقی میدان در سایر نقاط سیم پیچ تحریك می گردد. دومین خطای زمین آسیب های زیادی را ایجاد می كند كه ناشی از اتصال كوتاه شدن (حذف شدن) بخشی از سیم پیچ تحریك است كه موجب ارتعاش زیاد واحد، گرم شدن روتور به واسطه عدم تعادل جریانها، بوجود آمدن جرقه (arc) در نقاطی از سیستم تحریك می گردد. رله M-3425 با اندازه گیری مقاومت بین روتور و زمین، این خطا را برطرف مینماید. این سیستم حفاظتی یك ولتاژ مربع ±15 ولت تزریق می نماید و سیگنال برگشتی را به منظور محاسبه مقاومت عایقی اندازه گیری می نماید. طرح تزریق برای برطرف كردن خطای زمین تحریك نسبت به طرح های ولتاژی رایج از لحاظ ایمنی و دقت خیلی بهتر می باشد.

عملكرد حفاظتی خروج از سنكرون : حفاظت خروج از سنكرون یا out of step زمانی كه ژنراتور، حالت سنكرون خود را با شبكه از دست بدهد فرمان تریپ می دهد. زمانی كه اتصالات كوتاه رخ داده شده در شبكه، سریع برطرف نگردد و یا اگر خطای نزدیك نیروگاه برای مدت طولانی روی سیستم باقی بماند ژنراتور از حالت سنكرون خارج خواهد شد.

عملكرد حفاظتی دیفرانسیل حلقه : ژنراتورهای دارای سیم پیچ چند دوره و دو یا چند سیم پیچ برای هر فاز از این طرح جهت برطرف كردن خطاهای اتصال حلقه های سیم پیچ استفاده می نمایند. در این طرح سیم پیچ های استاتور به دو بخش مساوی تقسیم می شوند وجریانهای هر بخش با هم مقایسه می گردند. هرگونه اختلاف در این جریانها عدم تعادل بوجود آمده توسط خطای اتصال حلقه ها را نشان می دهد. از یك تابع جریان زیاد، زمان محدود جهت برطرف كردن خطای عدم تعادل در این رله استفاده می شود.

كاركرد حفاظتی جریان زیاد حرارتی : رله M-3425 از این كاركرد جهت حفاظت اضافه بار حرارتی سیم پیچ استاتور ژنراتور استفاده می كند.

نوع مطلب :
برچسب ها :


 
 
 
وبلاگ جامع برق با همکاری دانشکده فنی برق مشهد