تبلیغات پیامکی

www.plcomega.tk

درحال انتقال به صفحه جدید

برق وصنعت - ضوابط اجرای سیستم ارت وچاه ارت
 
برق وصنعت
دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : وحید دجلانی

ضوابط اجرای سیستم ارت و چاه ارت:

-نحوه اجرای سیستم ارت جهت رعایت سیستم TN-C-S در داخل ساختمان و T-T در شبكه عمومی و ایجاد تناسب بین این دو به نحویكه مشكلی از جهت ایمنی ساكنین و شبكه پیش نیاید بشرح بندهای زیر عمل می شود.

-لازم است اتصال زمین و لحاظ نمودن آخرین پیشرفتهای روز در زمینه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونیت و سایر مواد كاهش دهنده مقاومت) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود. IEC-60100) و (VDE-0140 در اینصورت می‌توان با همبندی شمش‌های نول و ارت در محل تابلوی كنتور مشتركین، هم برای ارت كردن سیستم داخلی و هم برای زمین كردن بدنه تابلو، از اتصال زمین واحدی استفاده نمود.
-لازم است مقدار مقاومت اتصال زمین توسط مهندس ناظر و نماینده شركت برق اندازه‌گیری شود و از پذیرفتن ارتهای با مقاومت بالاتر از 2 اهم جداً خودداری گردد. (به دلیل آنكه بی‌خطر بودن روش فوق بستگی بسیار زیادی به این مطلب دارد.)


-در داخل ساختمان لازم است همبندی بنحو مؤثری رعایت شود و المانهای فلزی موجود در سازه با روش مناسب، اتصال الكتریكی مورد نیاز را داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اشكال احتمالی روی شبكه عمومی برق، امكان بروز حادثه برای ساكنین وجود نداشته باشد.

-لازم است موارد فوق برای تمامی منازل، مغازه‌ها، واحدهای صنعتی و بطور كلی هرگونه متقاضی (بدون درنظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات) انجام شود.

-لازم است اندازه‌گیری مستمر ارتهای نصب شده در ساختمانها حداقل سالی یكبار انجام گردیده و در صورت بالاتر بودن از استاندارد نسبت به اصلاح ارت اقدام گردد. مسئولیت انجام این كار با مالك با مالكین است و وی می‌تواند بدین منظور از دفاتر مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده نماید.
الزامات چاه ارت :

جنس صفحه و میله ارت

انتخاب الكترودهای میله‌ای یا صفحه‌ای و … باید براساس مقتضیات محل، انجام گیرد. مقاومت الكترودهای میله‌ایی تقریباً برابر می‌باشد كه r مقاومت ویژه خاك و L طول میله است. برای میله‌های معمول كه مقدار L برابر 1.5 تا 2.45 متر می‌باشد، ملاحظه می‌شود كه الكترود میله‌ای بدون اتخاذ تدابیر تكمیلی به هیچ عنوان قادر به ایجاد مقاومت زیر 2 W نیست. لذا باید از الكترولیت مناسبی مانند بنتونیت یا الكترولیتهای دیگری كه خواص الكتریكی و شیمیایی آنها به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است استفاده كرد. در مورد الكترود صفحه‌ای مقاومت با رابطه تقریبی تعیین می‌شود كه l محیط صفحه الكترود است.

جنس صفحه و میله:

بنا به توصیه VDE-0140 الویت در بین الكترودهای موجود به ترتیب زیر است:

1 فولاد گالوانیزه

2 آهن روكش شده با سرب

3 مس خالص

4 میله فولادی كاپر ولد شده5 میله فولادی با روکش مس (اکسترودشده)لذا لازم است از میله فولادی كه دارای روكش گالوانیزه گرم به ضخامت حداقل 90 میكرون باشد، بعنوان الكترود میله‌ای و از صفحه مسی با درجه خلوص 99.9 % بعنوان الكترود صفحه‌ای استفاده شود. تجربه نشان می‌دهد الكترودهای صفحه‌ای نتایج بهتری نشان می‌دهند.

نحوه اتصال سیم زمین به الكترود ارت

با توجه به اینكه چگونگی این اتصال نقش بسیار محسوسی در مقاومت نهایی و دوام الكترود دارد ترجیحاً از جوش انفجاری (Cad Weld) استفاده شود.

مقطع سیم اتصال دهنده به صفحه

طبق توصیه VDE و با توجه به شرایط موجود در استان اصفهان مقطع سیم رابط بین الكترود و بدنه از رابطه بدست می‌آید كه I²k1 ماكزیمم جریان اتصال كوتاه تك فاز است. چنانچه محاسبه این جریان به هر دلیل امكان‌پذیر نباشد، می‌توان از سیم نمره 35 كه حائز حاشیه اطمینان لازم است، استفاده نمود.

الكترولیت و نحوه پركردن چاه ارت مطابق شکل زیر

 

 we1jydbz73z4jaadl7a.bmp

نوع مطلب : برق صنعتی، برق ساختمان، 
برچسب ها :


 
 
 
وبلاگ جامع برق با همکاری دانشکده فنی برق مشهد