تبلیغات پیامکی

www.plcomega.tk

درحال انتقال به صفحه جدید

برق وصنعت - منبع تغذیه
 
برق وصنعت
دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : وحید دجلانی

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

منبع تغذیه  30V/3A

 

 mk7kb782l1hxspjxp41.bmp

 1- دکمه روشن و خاموش کردن (Power)

2- ولوم تغییر ولتاژ اصلی کانال 1 (در جهت عقربه های ساعت ولتاژ زیاد و در عکس جهت عقربه های ساعت ولتاژ کاهش می یابد)

3- ترمینال خروجی ثابت  5 ولت 

4- نمایشگر ولتاژ ثابت

5- نمایشگر جریان ثابت

6- ترمینال خروجی برای کانال یک

7- ولوم تغییر جریان (در جهت عقربه های ساعت برای جریان زیاد و در عکس جهت عقربه های ساعت برای جریان کم)

 8- ترمینال خروجی برای کانال دو

9- کلید Power برای کنترل جداگانه و ترکیبی

10- کلید برای سری یا موازی دو تا ترمینال

11- ولوم تغییر ولتاژ کانال 2

12- نمایشگر ولتاژ ثابت

13- نمایشگر جریان ثابت

14- ولوم تغییر جریان کانال 2

15- ترمینال خروجی ثابت کانال 2

16- فعال کردن خروچی

17- نمایشگر ولتاژ کانال 1

18- نمایشگر جریان کانال 1

19- نمایشگر ولتاژ کانال 2

20- نمایشگر جریان کانال2

نوع مطلب : برق صنعتی، 
برچسب ها :


 
 
 
وبلاگ جامع برق با همکاری دانشکده فنی برق مشهد